Te Manatārua

Kua kapi ngā kōrero i tēnei pae tukutuku i ētahi kaupapa here rerekē. Ki te hiahia koe ki te tiri, ki te whakaputa anō, ki te whakatikatika rānei i ētahi o ngā kōrero i tēnei pae tukutuku, me mātua mahi i raro anō i te kaupapa here manatārua e hāngai ana.

Mō ngā kōrero nō Te Tāhuhu o Te Mātauranga te manatārua

Manatārua Karauna ©. Ko ngā kōrero i tēnei pae tukutuku he mea raihana kia whakamahia anō i raro i tētahi Raihana Tūmatanui Tautohu Matatiki-Arumoni Kore 3.0 o Aotearoa, hāunga ētahi he rerekē ngā whakamārama i konei. Me kī, kei te wātea koe ki te tārua, ki te tohatoha, ki te whakahāngai i ngā rauemi, engari me mātua whakaingoa koe i tōna kaipupuru, me te piri ki ērā atu ritenga o te raihana. Kia mōhio koe, kāore tēnei raihana e pā ana ki ētahi moko, ētahi atu tohu rānei, tohu manatārua rānei, ki ngā āhuatanga hoahoa rānei o te paetukutuku, ki ngā whakaahua, me ngā pikitia. Kāore e taea ēnei āhuatanga whāiti te whakamahi anō, ki te kore e āta whakaaetia i mua.

Mō ngā kōrero whai manatārua tangata motuhake

Kāore te whakaaetanga kia whakaputaina anō ngā kōrero e tiakina nei te manatārua Karauna i tēnei pae e whātoro ki ngā kōrero kua oti te tūtohu he mea here e te manatārua ki ngā tāngata motuhake. Me mātua rapu whakaaetanga koe kia whakaputaina anō aua kōrero mai i te hunga pupuru i te mana. Ka uru ki tēnei āhua ngā kai mai i ngā pae tukutuku ka torongia e koe mā ngā hononga ki tētahi atu pae.

Ngā hononga ki ngā pae tukutuku tāngata motuhake

Kāore Te Tāhuhu e whakaae ana kia noho haepapa mō te pono pū, mō te āhua rānei o ētahi kōrero i tēnei pae tukutuku nō te tangata motuhake mō te pono pū, te āhua rānei o ngā kōrero o tētahi atu pae tukutuku nō tāngata kē ka torongia atu e koe pea mā tētahi kuputoro i tēnei pae. Kia mōhio, kāore e tika kia whakaaro te tangata kua tautokona e mātou ētahi atu pae, ētahi atu hua ka tāpaetia ki te tangata i aua pae rānei, mehemea he hononga i tēnei pae tukutuku.

Ina toro atu ki ētahi atu pae tukutuku, āta tirohia te āhua o ngā ritenga whakamahi me ngā kaupapa here manatārua i aua pae.

Ngā hononga mai i ētahi atu pae ki tēnei pae

He pai noa iho tō hanga hononga ki tēnei pae mai i tētahi atu pae tukutuku. Ahakoa tērā, kaua tēnei hononga e whakaaturia i tō pae, ahakoa te horopaki, ahakoa ki te titiro atu he pānga tō taua paetukutuku ki tō pae, kei te tautoko rānei i tō pae, i tō hua rānei. Kāore e tika kia whakamahia te moko o Te Tāhuhu o Te Mātauranga i tō pae, ki te kore Te Tāhuhu e āta whakaae mārire i mua.

Ngā Pikitia

Ki te hiahia koe ki te whakaputa anō i ētahi pikitia, whakapā mai ki te Tāhuhu
īmēra copyright.permissions@education.govt.nz