Curriculum Advisory Group

Ka hora tirohanga hou, rautaki hou mō te whakapakari i te hautūtanga marautanga a Te Tāhuhu; ka uru ki konei he tūtohu mō te pānga ahuwhānui o te hōtaka mahi marautanga, me te hāpainga o te hunga ako, o ngā ākonga me ngā kaiako i te pūnaha marautanga.

Close panel

Te Whakaruruhau

Ngā mātanga mātauranga Māori

Ka tohutohu mō te āhua o te tohatoha i te mātauranga iwi taketake mō te whakaaako me te ako, ka noho hei puna mō ā mātou mahi mō te marautanga, mō te ahunga whakamua me te ekenga taumata o ngā ākonga katoa; me pēhea te aro atu o ā mātou whakawhanake marautanga ki te tūturutanga o te marautanga, ngā rawa ahurea, me te whakamahine kaupapa i roto i ngā mahi katoa e arahina nei e mātou.

Close panel

The New Zealand Curriculum

Mātaiaho Reference Group

Ka whakaū ka whakanuia Te Tiriti o Waitangi e te NZC kua whakahoutia, he hao hoki i ngā tuakiri, i ngā reo, me ngā ahurea katoa. Ka mahi paheko ōna mema, i te taha o Te Rōpū Kaitiaki, ki te whakawhanake i ngā wae ā-motu o te anga o te New Zealand Curriculum.


Ohu Arataki – (Ngā Kaituhi Arataki)

Ka whakaruru, ka aro hoki ki te kounga o te hātepe tuhi mō ngā kai marautanga hukihuki o The New Zealand Curriculum, me te hoatu i ngā paerewa hoahoa kia mau ai te kākano-rua, te haonga o te katoa, kia mārama, kia ngāwari hoki ki te whakamahi. Ka mahi tahi tēnei rōpū me Te Ohu Arataki hei Rōpū Whakaruruhau mō te Takoto Tika kia takoto tika te katoa o te New Zealand Curriculum kua whakahoutia, kia mau ai te kākano-rua, te haonga o te katoa, te mārama, te ngāwari hoki ki te whakamahi.


Ohu Mātanga - Pāngarau

Ka whakawhanake i ngā kai o te Wāhanga Ako o Te Pāngarau mō te New Zealand Curriculum kua whakahoutia.


Ohu Mātanga - Reo Ingarihi

Ka whakawhanake i ngā kai o te Wāhanga Ako o Te Reo Ingarihi mō te New Zealand Curriculum kua whakahoutia.


Disability and Whānau Voices Group

Ka mahi nui kia ōrite tonu ngā whāinga wāhi me te whakaahuatanga o te hapori whaikaha puta noa i te hōtaka mahi o te Poutāhū.


Local Curriculum Focus Group

Ka hoatu i ōna pūkenga hautū marautanga hei whakahou i te School Curriculum: te wāhanga Design & Review o te New Zealand Curriculum 2007. Tā tēnei he arataki i runga i te mārama ngā kura me pēhea tā rātou whakamahi i te marautanga ā-motu hei hoahoa, hei arotake hoki i te marautanga kura.


Curriculum Voices Group

Ka hoatu tirohanga matahuhua me ngā urupare mō te hoahoa, te whakawhanake, me te whakatinana i te marautanga kua whakahoutia, tae atu ki ētahi kōkiri whānui kē atu hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga. Mā ōna mema 65 e arataki, e tāpae tohutohu mō te tautoko i ngā kaiako, i ngā kaiārahi, ngā ākonga me te whānau.


Rōpū Kaitiaki (oversees coherence with Ohu Arataki)

Ka hoatu aratakitanga, whakamaherehere, aratohu hoki mō te tika me te pono, me te tuinga tōtika o te Mātauranga Māori, i takea mai i te ao Māori, o te reo Māori me ōna tikanga anō hoki puta noa i te whakahoutanga o The New Zealand Curriculum Ka mahi tahi tēnei rōpū me Te Ohu Arataki hei Rōpū Whakaruruhau mō te Takoto Tika kia takoto tika te katoa o te New Zealand Curriculum kua whakahoutia, kia mau ai te kākano-rua, te haonga o te katoa, te mārama, te ngāwari hoki ki te whakamahi.


Ngā Kaituhi Rangatahi

Ka tuhia e rātou te Matakite mō Te Rangatahi mō te New Zealand Curriculum kua whakahoutia.


Implementation Design Working Group (IDWG)

Ko te kaupapa o te Implementation Design Working Group (IDWG) o te Whakahoutanga o te New Zealand Curriculum he mahi pāhekoheko me Te Tāhuhu ki te hoahoa tahi i tētahi whāinga rautaki, ka poua ki te whakahaere panonitanga me te whakatinanatanga.


Te Rōpū Mātanga mō ngā Te Akoranga Atamai

Ko tā te rōpū he tiri wheako, pūkenga hoki ki te Tāhuhu o Te Mātauranga i a rātou whakapakari nei i te tautoko me ngā āhuatanga mō ngā ākonga atamai i ngā taumata katoa o tā rātou hīkoi mātauranga.


Rōpū Tohuohu o Aoao

Ka ako tēnei rōpū mō te whakawhanaketanga o ngā taputapu me ngā rauemi reo rua mō ngā ākonga o Te Moana-nui-a-Kiwa.

Close panel

Te Rito

No active sector working groups.

Close panel

NCEA Change Programme

NCEA Panels: NCEA Disability & Learning Support Panel, NCEA Māori Panel, NCEA Pacific Panel, NCEA Pathways Panel

Ka whakaū i te tōtika o ā mātou panonitanga NCEA mō ngā ākonga Māori, Moana-nui-a-Kiwa hoki, mō ngā ākonga whai kaha, whai hiahia tautoko akoranga rānei. 


Pathways Advisory Group

Ka hora whakamaherehere mātanga ki te Tāhuhu e pā ana ki ngā ara ākonga, atu i te kura tuarua ki roto i ētahi atu ara ako, whiwhinga mahi rānei.


Vocational Pathways Overarching Working Group

Ka tohutohu i ngā ara ākonga atu i te kura tuarua ki roto i ētahi atu ara ako, whiwhinga mahi rānei; ka noho hei taumata tūhura i ngā tikanga whakaako pai rawa me ngā auatanga mō te akoranga me te whakangungu mō te ao mahi, mō ngā ākonga kura tuarua.


Māori Pathways Advisory Group

He wāhi tēnei i āta whakawāteatia hei whakawhiti whakaaro i roto i tētahi horopaki ao Māori; hei āwhina tēnei i te Tāhuhu kia tūhura me pēhea e taea ai e mātou te tautoko ara mō ngā ākonga Māori i roto i NCEA, i tua atu hoki.


NCEA Professional Advisory Group

Ka tuku tūtohu ki te Minita mō te Mātauranga me te Tāhuhu mō te whakatinanatanga o te mōkihi panonitanga o NCEA.


Māori-Medium Secondary Qualifications Advisory Group (MMSQAG)

He taumata noho tahi mō Te Mana Tohu Mātauranga, te Tāhuhu me ngā rōpū akoranga arareo Māori kia whakawhiti kōrero mō ngā tohu me te aromatawainga o ngā ākonga 16-19 tau te pakeke i roto i te mātauranga arareo Māori tuakana kura tuarua, mātauranga matua hoki.


Secondary Qualification Advisory Group (SQAG)

Ka tūtohu i te Tāhuhu mō ngā tohu mātauranga tuakana kura tuarua, ngā ara tohu mātauranga hoki mō ngā ākonga kura tuarua, me te arotahi nui ki NCEA.


Subject Expert Groups (SEG)

Ka hora tūtohu mātanga ki te Tāhuhu i roto i te whanaketanga o ngā Rauemi Paerewa Paetae, Aromatawai hoki i roto i te Arotake o ngā Paerewa Paetae.


Rōpū Mahi Torowhānui

Ka arotake, ka tautiaki hoki i ngā Vocational Pathways, he hora tūtohu hoki mō te pūnaha whiwhinga ara mahi i roto i NCEA.


Iho Pūmanawa

Ko ngā kaiako whakamātau mātāmua mō ngā kura whakamātau kua uru ki te whakawhanaketanga o ngā Paerewa Paetae, o ngā Rauemi Aromatawai, ki te whakawhanaketanga rauemi me te horanga whakapakaritanga ngaio kaiako ki ngā kaiako kua uru ki ngā whakamātau. Ko tā ngā Iho Pūmanawa he hora tohutohu mātanga, nā ō rātou wheako whakamahi i te whakamātau


Ngā Rōpū Mahi Kaupapa Ako Māori o NCEA Te Marautanga o Aotearoa

Ko ngā mātanga marau ēnei e kawe nei i te haepapa mō te whanaketanga me te whakaputanga o TMoA Wāhanga Ako, me ngā Paerewa Paetae Marau Kaupapa Ako Māori, me ngā rauemi.


Ngā Kaiarataki Pae Kaupapa Ako Māori NCEA Te Marautanga o Aotearoa

Ka hoatu i te anga, i te hautūtanga, i te whakangāwaritanga hoki o ngā rōpū mahi e whakaputa nei i ngā hua, e whakautu nei ki ngā urupare i muri i te tuituinga ki te ao tūmatanui, koia hoki kei te kawe i te haepapa mō ana hua i te wā o te tuhinga o TMoA RAS me ngā rauemi o Kaupapa Ako Māori. He mea taketake ō rātou pūmanawa mātanga mō te ara whakapūmau i te kounga o ngā mahi.


Ngā Kaiarotake Mātanga Mātauranga Māori o NCEA

Te horanga o te whakapūmau i te kounga mō ngā paerewa paetae o NZC RAS me ngā rauemi, kia mōhiotia kua whakanohoia te mātauranga Māori ki ngā rauemi. Ka horaina he wānanga i mua i te whanaketanga, me ngā hui ki ngā rōpū takitahi hei hora whakamaherehere, kupu tohutohu anō, e ngā kaiarotake ina hiahiatia.

Close panel

Te Whāriki

Early Childhood Advisory Committee (ECAC)

Ka penapena i tō mātou hononga ki te rāngai akoranga kōhungahunga, hei āwhina i a mātou kia eke ki ngā whāinga puri tahi.


Kōwhiti Whakapae Sector Reference Group

Ka whakaputa i ngā whakaaro me ngā pūkenga o ngā kaiako, ngā kaihautū akoranga kōhungahunga me ērā atu kaipupuru pānga kia tautoko, kia arataki hoki i te whakahoutanga o te Kōwhiti Whakapae kōkau mō te whanaketanga haere tonu o te kāpuinga taputapu me ngā rauemi i te ipurangi.

Close panel

Online Curriculum Hub / Kauwhata Reo

No active advisory groups.

Close panel

Te Hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa

Te Rōpū Whāiti

Ka tūtohu, ka arataki mā te homai tohutohu mātanga ki te Tāhuhu me ngā rōpū mahi mai i te rāngai, puta noa i te hoahoatanga hou o Te Marautanga o Aotearoa.


Kāhui Kaumata

Ka tūtohu, ka arataki mā te homai tohutohu mātanga ki te Tāhuhu me ngā rōpū mahi mai i te rāngai, puta noa i te hoahoatanga hou o Te Marautanga o Aotearoa.


Rukuhia Rarangahia Reference Group

Hei whakahou i Rukuhia Rarangahia (2014). Te tuhinga whakatakoto tūnga Aromatawai a te Tāhuhu. Kei roto i tēnei rōpū e 6 ngā kaituhi taketake. Ko tō rātou kawenga he whai kia whakaputaina he tuhinga tūnga Aromatawai kua whakahoutia.


Ohu Matua

Ka tūtohu, ka arataki mā te homai tohutohu mātanga ki te Tāhuhu me ngā rōpū mahi mai i te rāngai, puta noa i te hoahoatanga hou o Te Marautanga o Aotearoa.

Close panel

Te Takanga o Te Wā / Aotearoa New Zealand’s Histories

No active advisory groups.

Close panel