2022

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2022

Ka tautokona ngā kura mō te Kia Mārama, kia Mōhio, Kia Mahi’ (UKD) me ngā tauira piki ake

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2022

Kua whakahoutia, kua rapua hoki he urupare mō ērā atu wāhanga katoa o The New Zealand Curriculum, hei tauira, Te Matakite mō Te Rangatahi, te whāinga, ngā mātāpono me ērā atu mea

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
2022 ki 2023

Ko te hoahoa me te urupare wāhanga ako: Pāngarau me te Tatauranga, me te Reo Ingarihi

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Tīmata i 2022, ki 2023

Ka whakawhanake i ngā rauemi Taumata 2 NCEA mō ngā marau o NZC

Ka whakawhanake i ngā rauemi NCEA Taumata 2 mō ngā Wāhanga Ako o TMoA (2022 anake)

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Tīmata i 2022, ki 2023

Ka hoahoa panonitanga mō ngā Whakaritenga Aromatawai Motuhake (SAC)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Huitanguru ki Hakihea 2022

Ka tīmata ki te whakamātautau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy (200+ kura auraki, kura arareo Māori me ētahi kaihora mātauranga matua)

Ka whakamātau i Te Ao Haka (70+ ngā kura auraki, kura arareo Māori hoki)

Ka whakamātau i ngā marau Taumata 1 katoa o NZC NCEA (4.) (tata ki te 100 ngā kura auraki me ngā kura arareo Māori; whakamātau iti)

Ka whakamātau i ngā Wāhanga Ako Taumata 1 katoa o TMoA NCEA (tata ki te 20 kura auraki/kua arareo Māori; whakamātau iti)

 


 

He Whakamārama

4. Ka whakahoutia anō ngā akoranga marau Wāhanga 1, 2 hoki i muri i ngā whakamātauranga

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Mai i Poutūterangi ki Haratua 2022

Te Uiuinga mō te Matakite mō Te Rangatahi o The New Zealand Curriculum

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
2022

E rapua ana tētahi urupare wāhanga ako: Ngā Pūtaiao Pāpori 2022

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Haratua 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Ka kawea he akoranga e āta tohutohungia ana mā te whakamahi i te kete rauemi ka hoatu ki a rātou

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
Mai i Poutūterangi ki Haratua 2022

Ka wātea ngā akoranga o te marautanga o Aotearoa New Zealand’s histories

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Hōngongoi 2022 (e haere tonu ana)

Te tuituinga mō te anga o te Marautanga me te kahiwi tautoko

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Hōngongoi ki Hakihea 2022

Te hoahoatanga i ngā rauemi taketake

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
2022 ki 2023

Ka tuitui mō ngā rauemi kōkau Taumata 2 o NZC NCEA (e 3 ngā rōpū hei kōrerorerotanga)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Huitanguru 2023

Ka tuitui mō ngā rauemi kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Hereturikōkā 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ka tuitui mō ngā rauemi marau kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA, me Taumata 2, Rōpū 1 o NZC NCEA; Te Hoahoa ā-Ao mō te Ako; ngā Panonitanga ki te Ako mō te Ao Mahi

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ka tuitui mō ngā rauemi marau kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA, me Taumata 2, Rōpū 1 o NZC NCEA; He Pūrongo mō Te Reo Matatini me te Pāngarau, me ngā rauemi tautoko hou; Te Hoahoa ā-Ao mō te Ako; ngā Panonitanga ki te Ako mō te Ao Mahi

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Mahuru 2022

Te anga me te kahiwi kōkau mō te tuituinga me te toronga whakaaro mō te Marautanga kua hoahoatia anō 

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Mai i Poutūterangi ki Haratua 2022

E rapua ana tētahi urupare wāhanga ako: Pāngarau me te Tatauranga, me te Reo Ingarihi 2022

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Mahuru 2022

Te whakaputanga o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy – He Aratohu mō te Whiringa kuhu-mai o 2023 (Tau whakawhiti)

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2022

Kua oti te wāhanga ako pūtaiao Pāpori te whakahou hei wāhi o ngā panonitanga whānui kē atu ki Te New Zealand Curriculum. Kua torotoro whānui mātou ki te rāngai mātauranga mō te whakawhanake i tēnei wāhanga ako, ā, e wātea ana tētahi hukihuki ināianei mō ngā kura hei tūhura hei whakamahi mō rātou. Tērā pea e kitea ētahi whakamahinetanga i mua i te wā me whakatinana i te NZC kua oti te whakahou, atu i te tīmatatanga o 2027

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Whiringa ā-rangi ki Hakihea 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ngā rauemi whakamutunga o Taumata 2 mō TMoA NCEA; Te whakamahi i ngā rauemi o NZC me NCEA hei hoahoa i te marautanga ā-rohe; He Pūrongo mō Te Reo Matatini me te Pāngarau NCEA me ētāhi atu rauemi tautoko