NCEA Change Programme Timeline
HŌTAKA PANONITANGA NCEA
2018

Ka whakarewaina e Te Minita mō te Mātauranga te Arotake o NCEA, he wāhanga tēnei nō Kōrero Mātauranga | Education Conversation

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2018

I whai a Kōrero Mātauranga | Education Conversation ki te rongo i ngā whakaaro me ngā kupu mai i ngā tāngata katoa o Aotearoa, hei whakapiki i te pai o te pūnaha mātauranga

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2018

I tūhuratia ēnei kaupapa e te Rōpū Tohutohu Minita mō te Marautanga te Ahunga Whakamua me te Ekenga Paetae, i te taha o te rōpū whirinaki o te rāngai, me te hora tūtohu