2020

NCEA Change Programme Timeline
HŌTAKA PANONITANGA NCEA
Huitānguru 2020

Ka whakaūngia e te Kāwanatanga te Mōkihi Panonitanga o NCEA

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
Hereturikōkā 2020 (mai i wāhanga 3)

E wātea ana ētahi Akoranga hou, Whakawhanaketanga Ngaio Mātāmua hou anō hoki