2023

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Wāhanga 2 2022, ahu whakamua

Ka wātea ngā wāhanga ako kua whakamātauria i te tau 2022 hei whakamahi i mua i te whakatinanatanga i 2026

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
2023

Ko te hoahoa me te urupare wāhanga ako: Ngā Hangarau, Ngā Toi me te Pūtaiao

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2023

Ka whakatinanatia ngā akoranga marautanga o Aotearoa New Zealand’s histories hei te 2023

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Atu i Huitanguru 2023

Ka whakatinana i Te Ao Haka (puta noa i ngā taumata NCEA e toru katoa; 36 ngā kura auraki, kura arareo Māori hoki)

Ka whakatinana i ngā Huarahi ki Te Ao Mahi kua whakahoutia, mā tētahi ara whakatinana mārire

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Huitanguru ki Hakihea 2023

Ka whakamātau i ngā marautanga Taumata 1 katoa o NZC NCEA (whakamātau nui)

Ka whakamātau i Te reo Māori Taumata 2 NCEA (whakamātau iti)

Ka whakamātau i Te Wāhanga Ako Taumata 1 TMoA NCEA (whakamātau nui)

Ka whakamātau i te katoa o ngā Wāhanga Ako Taumata 2 TMoA NCEA (whakamātau iti)

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Huitanguru ki Hakihea 2023

Ka whakahaere i te aromatawai kōwhiri kuhu-mai mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy (Tau Whakawhiti)

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Poutūterangi 2023

E rapua ana ētahi atu urupare: Anga Marautanga 2023

Anga Marautanga me ngā Hipanga Ahunga Whakamua mō te Reo Ingarihi, Pāngarau, Tauanga hoki

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Atu i Poutūterangi 2023 ki 2024

Ka whakawhanake i ngā rauemi NCEA Taumata 3 mō ngā Wāhanga Ako o TMoA (2023 anake)

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Atu i Poutūterangi 2023 ki Paengawhāwhā 2023

Anga Marautanga 2023

E rapua ana ngā urupare Ka wātea ngā mātāpono me te whakaahuatanga o Tauira Mahi mō Te Katoa me ō whāinga wāhi kia whakaputa kōrero mō:

  • ngā ritenga whakaako kōkau
  • te whakamātautau tuatahi o te taputapu reo ā-waha, reo matatini hoki mō Ngā Akoranga Kōhungahunga
Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Atu i Paengawhāwhā ki Pipiri 2023

Ka whakatū rā kaiako anake – Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu wā tāpiri - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka tū te rā kaiako anake i waenga i te 24 Paengawhāwhā me te 5 Haratua.

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Atu i Paengawhāwhā ki Pipiri 2023

Ka whakatū Rā Kaiako Anake – Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu rā tāpiri e whā - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka tū te rā kaiako anake tuatahi i waenga i te 24 Paengawhāwhā me te 5 Haratua.

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Haratua 2023

 

Ka wātea te hukihuki mō ngā paerewa paetae Whakamātau mō te Taumata 1 NCEA, me ngā rauemi marau whai pānga o te New Zealand Curriculum i te pae tukutuku o www.ncea.education.govt.nz

 

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Haratua 2023

Ka tū ngā hui ā-kanohi mō ngā Rōpū Mātanga Marau (ngā SEG) mō ngā marau maha i te marama o Haratua

 

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2023

Kua oti te wāhanga akoPāngarau me te tauanga te whakahou hei wāhi o ngā panonitanga whānui kē atu ki Te New Zealand Curriculum. Kua torotoro whānui mātou ki te rāngai mātauranga mō te whakawhanake i tēnei wāhanga ako, ā, e wātea ana tētahi hukihuki ināianei mō ngā kura hei tūhura hei whakamahi mā rātou. Tērā pea e kitea ētahi whakamahinetanga i mua i te wā me whakatinana i te NZC kua oti te whakahou, atu i te tīmatatanga o 2027

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2023

Kua oti te wāhanga akoreo Ingarihi te whakahou hei wāhi o ngā panonitanga whānui kē atu ki Te New Zealand Curriculum. Kua torotoro whānui mātou ki te rāngai mātauranga mō te whakawhanake i te hukihuki o tēnei wāhanga ako, ā, e wātea ana tētahi hukihuki whakamutunga ināianei mō ngā kura hei tūhura hei whakamahi mā rātou. Tērā pea e kitea ētahi whakamahinetanga i mua i te wā me whakatinana i te NZC kua oti te whakahou, atu i te tīmatatanga o 2027

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Pipiri 2023

Ka tū ngā hui ā-kanohi mō ngā Rōpū Mātanga Marau (ngā SEG) mō ngā marau maha i te marama o Pipiri

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
Ngā whāinga wāhi kia urutomo mai
Wāhanga 3 ki Wāhanga 4 2023

E rapua ana tētahi urupare wāhanga ako: Ngā Hangarau, Ngā Toi me te Pūtaiao

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Whiringa-ā-rangi 2023

Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu rā tāpiri e whā - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka te ra tuarua kaiako anake tuatahi i waenga i te 13 me te 24 Whiringa-ā-rangi.