2027

Te Whakahou i The New Zealand Curriculum
The New Zealand Curriculum (NZC)
2027

Kua whakamahia e ngā kura katoa te New Zealand curriculum kua whakahoutia i mua i te tīmatanga o te tau 2027

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Atu i Huitanguru 2026

Ka whakatinana i ngā marau Taumata 3 NZC NCEA me ngā Wāhanga Ako Taumata 3 o TMoA NCEA