2020

NCEA Change Programme Timeline
HŌTAKA PANONITANGA NCEA
Huitānguru 2020

Ka whakaūngia e te Kāwanatanga te Mōkihi Panonitanga o NCEA

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
2020

I whakatūria Te Ohu Matua – he whakamātau i He Tamaiti Hei Raukura me ngā tūtohu o pūrongo 4 Cab