2021

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Kohitātea ki Hakihea 2021

Ka whakamātau i Te Ao Haka (puta noa i ngā taumata NCEA e toru katoa; 36 ngā kura auraki, kura arareo Māori hoki)

Ka whakamātau i NCEA Taumata 1, Te Reo Ingarihi, Mātai Whakapono, Toi Ataata hoki (i ngā kura 25)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Kohitātea ki Poutūterangi 2021

Ka tīmata ki te kōrerorero mō ngā akoranga marau kōkau Taumata 1 Wāhanga 1 o TMoA, NCEA (1.)

Ka tīmata ki te kōrerorero mō ngā paerewa kōkau o Te Reo Matatini me te Pāngarau


Ngā Tuhipoka

  1. Kei roto i ngā akoranga marau Wāhanga 1 ko ngā Kauwhata Akoranga, ngā Aratohu Akoranga, Aromatawai hoki, ngā Anga Akoranga tauira, me ngā Kauwhata Aromatawai (he taitara paerewa kōkau anake)
NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Taea noatia te Hōngongoi 2021

Ka whakawhanake i ngā paerewa Taumata 1 mō ngā marautanga o NZC me ngā Wāhanga Ako o TMoA

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Kohitātea ki Hakihea 2023

Ka whakawhanake me te whakaputa i ngā paerewa, i ngā aromatawai me ngā aratohu mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Kohitātea 2021 ki 2025

Ka hoahoa i ngā āhuatanga mō āpōpō o Ngā Huarahi ki te Ao Mahi, Tomokanga Huarahi ki Te Ao Mahi hoki

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Mai i Huitanguru 2021

Ka whakatinana i ngā whakaritenga hou mō ngā Whakamananga Akoranga me ngā Tukunga anō

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
NGĀ WHAKAPUAKI
Huitanguru 2021

Ka whakapuakina e Te Minita te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Mai i Poutūterangi ki Paengawhāwhā 2021

Ka tīmata ki te kōrerorero mō ngā akoranga kōkau o ngā akoranga marautanga Taumata 1 Wāhanga 1 o NCEA NZC (1.)


He Whakamārama

  1. Kei roto i ngā akoranga marau Wāhanga 1 ko ngā Kauwhata Akoranga, ngā aratohu akoranga, aromatawai hoki, ngā Anga Akoranga tauira, me ngā Kauwhata Aromatawai (he taitara paerewa kōkau anake)
Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Poutūterangi 2021

Ka whakatūria te Rōpū Whāiti (te hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa)

I whakaūngia te ara hoahoa anga ki te Māori 

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Haratua 2021

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake - ka arotahi ki te Mana ōrite mō te mātauranga Māori me Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Haratua 2021

I whakatūria Te Rōpū Rautaki (te rautaki mō te reo matatini me te pāngarau)

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKAMĀTAUTAU
Haratua 2021

I haere ngā whakamātautau mō Te Takanga o te Wā i roto i te akomanga

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Pipiri ki Hereturikōkā 2021

Ka tuitui mō ngā rārangi marau kōkau mō NCEA (3.)


He Whakamārama

3. Ka tuitui ki te iwi tūmatanui mō ngā Taumata 2, Taumata NCEA 3 hoki mō ngā taumata 1-3 o NZC, me ngā Taumata 1-3 NCEA mō TMoA

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
Pipiri 2021

I haere ngā whakamahere whakatinana mō Te Takanga o te Wā

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Hōngongoi ki Hereturikōkā 2021

Ka pōwhiritia ngā Whakaaturanga Hiahia: Ka whakamātau i te Taumata 1 NCEA me TMoA

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Hōngongoi 2021

Ngā tuituinga mō Te Takanga o te Wā

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Hōngongoi ki Hakihea 2021

Ka whakamātau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy (13 ngā kura auraki, 6 ngā kura arareo Māori me ētahi kaihora mātauranga matua 2)

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Hōngongoi 2021

Ka whakaputa i ngā Aratohu mō ngā whakaritenga whakawhiti  –  Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Hōngongoi 2021

Ka whakamātau i te mōkihi tautoko ā-Rohe o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Hereturikōkā 2021

Ka rapu Whakaaturanga Hiahia mō ngā whakamātau mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy, mō te whakamātau Taumata 1 NZC, NCEA, me Te Ao Haka anō hoki

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Hereturikōkā 2021

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – ka arotahi ki Te Arotakenga Paerewa Paetae o Taumata 1 NCEA

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Hereturikōkā 2021

Ka tuitui mō ngā akoranga kōkau o ngā akoranga marau Taumata 1 Wāhanga 2 o NCEA NZC (2.)

Ka tuitui mō ngā akoranga kōkau o ngā akoranga marautanga Taumata 1 Wāhanga 1, Wāhanga 2 hoki o TMoA, NCEA (2.)


He Whakamārama

2. Kei roto i ngā akoranga marau Wāhanga 2 ko ngā Paerewa Paetae, ko ngā Ngohe Aromatawai ā-roto, ngā Whakaritenga Aromatawai, me ngā rauemi Wāhanga 1 kua whakahoutia.

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
NGĀ WHAKAPUAKI
Mahuru 2021

I Kāhetitia Te Takanga o te Wā

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Mahuru 2021

Ka whakapuaki i ngā rārangi marau whakamutunga mō ngā Taumata 2, 3 hoki o NCEA

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Whiringa ā-rangi ki Hakihea 2021

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake - ka arotahi ki te Hoahoa Akoranga ā-Rohe