2025

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
2025

Ka whakawhiti ngā kura arareo Māori katoa ki Te Marautanga o Aotearoa kua hoahoatia anō

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
NGĀ WHAKAPUAKI
Whiringa-ā-nuku 2025

Ka Kāhetitia Te Marautanga o Aotearoa