2024

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
2024 katoa

Ngā tautoko haere tonu mō ngā kura arareo Māori

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Atu i Huitanguru 2024

Ka whakatinana i ngā marautanga Taumata 1 NCEA me ngā Wāhanga Ako

Ka whakatinana i te whakaritenga ako ngātahi o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
Huitanguru 2024

Ka tīmata ngā kura arareo Māori ki te whakatinana i Te Marautanga o Aotearoa kua hoahoatia anō