2022

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Tīmata i 2022, ki 2023

Ka whakawhanake i ngā rauemi Taumata 2 NCEA mō ngā marau o NZC

Ka whakawhanake i ngā rauemi NCEA Taumata 2 mō ngā Wāhanga Ako o TMoA (2022 anake)

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Tīmata i 2022, ki 2023

Ka hoahoa panonitanga mō ngā Whakaritenga Aromatawai Motuhake (SAC)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Huitanguru ki Hakihea 2022

Ka tīmata ki te whakamātautau i Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy (200+ kura auraki, kura arareo Māori me ētahi kaihora mātauranga matua)

Ka whakamātau i Te Ao Haka (70+ ngā kura auraki, kura arareo Māori hoki)

Ka whakamātau i ngā marau Taumata 1 katoa o NZC NCEA (4.) (tata ki te 100 ngā kura auraki me ngā kura arareo Māori; whakamātau iti)

Ka whakamātau i ngā Wāhanga Ako Taumata 1 katoa o TMoA NCEA (tata ki te 20 kura auraki/kua arareo Māori; whakamātau iti)

 


 

He Whakamārama

4. Ka whakahoutia anō ngā akoranga marau Wāhanga 1, 2 hoki i muri i ngā whakamātauranga

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Haratua 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy

Ka kawea he akoranga e āta tohutohungia ana mā te whakamahi i te kete rauemi ka hoatu ki a rātou

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Hōngongoi 2022 (e haere tonu ana)

Te tuituinga mō te anga o te Marautanga me te kahiwi tautoko

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Hōngongoi ki Hakihea 2022

Te hoahoatanga i ngā rauemi taketake

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
2022 ki 2023

Ka tuitui mō ngā rauemi kōkau Taumata 2 o NZC NCEA (e 3 ngā rōpū hei kōrerorerotanga)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ HUI TŪMATANUI
Huitanguru 2023

Ka tuitui mō ngā rauemi kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Hereturikōkā 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ka tuitui mō ngā rauemi marau kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA, me Taumata 2, Rōpū 1 o NZC NCEA; Te Hoahoa ā-Ao mō te Ako; ngā Panonitanga ki te Ako mō te Ao Mahi

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ka tuitui mō ngā rauemi marau kōkau Taumata 2 o TMoA NCEA, me Taumata 2, Rōpū 1 o NZC NCEA; He Pūrongo mō Te Reo Matatini me te Pāngarau, me ngā rauemi tautoko hou; Te Hoahoa ā-Ao mō te Ako; ngā Panonitanga ki te Ako mō te Ao Mahi

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Mahuru 2022

Te anga me te kahiwi kōkau mō te tuituinga me te toronga whakaaro mō te Marautanga kua hoahoatia anō 

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Mahuru 2022

Te whakaputanga o Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy – He Aratohu mō te Whiringa kuhu-mai o 2023 (Tau whakawhiti)

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Whiringa ā-rangi ki Hakihea 2022

Ka Whakatū Rā Kaiako Anake – Ngā rauemi whakamutunga o Taumata 2 mō TMoA NCEA; Te whakamahi i ngā rauemi o NZC me NCEA hei hoahoa i te marautanga ā-rohe; He Pūrongo mō Te Reo Matatini me te Pāngarau NCEA me ētāhi atu rauemi tautoko