2023

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
Atu i 2023

Te whakatinanatanga i Te Takanga o te Wā

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Atu i Huitanguru 2023

Ka whakatinana i Te Ao Haka (puta noa i ngā taumata NCEA e toru katoa; 36 ngā kura auraki, kura arareo Māori hoki)

Ka whakatinana i ngā Huarahi ki Te Ao Mahi kua whakahoutia, mā tētahi ara whakatinana mārire

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Huitanguru ki Hakihea 2023

Ka whakamātau i ngā marautanga Taumata 1 katoa o NZC NCEA (whakamātau nui)

Ka whakamātau i Te reo Māori Taumata 2 NCEA (whakamātau iti)

Ka whakamātau i Te Wāhanga Ako Taumata 1 TMoA NCEA (whakamātau nui)

Ka whakamātau i te katoa o ngā Wāhanga Ako Taumata 2 TMoA NCEA (whakamātau iti)

NCEA Change Programme Timeline
TE WHAKATINANATANGA
Huitanguru ki Hakihea 2023

Ka whakahaere i te aromatawai kōwhiri kuhu-mai mō Te Reo Matatini me te Pāngarau | Literacy and Numeracy (Tau Whakawhiti)

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
Huitanguru 2023

Te hoahoa i te whakatinanatanga mō te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa 

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Atu i Poutūterangi 2023 ki 2024

Ka whakawhanake i ngā rauemi NCEA Taumata 3 mō ngā Wāhanga Ako o TMoA (2023 anake)

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE HOAHOA ANGA KI TE MĀORI
Atu i Poutūterangi 2023 ki Poutūterangi 2024

Ka tīmata te kaupapa Marau ā-kura

Ka haere ngā PLD e tautokona ana hei whakamātau i te ngāwari o te whakamahi i Te Tamaiti Hei Raukura i roto i ngā marau ā-kura

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
Mai i Paengawhāwhā ki Pipiri 2023

Ka whakatū rā kaiako anake – Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu wā tāpiri - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka tū te rā kaiako anake i waenga i te 24 Paengawhāwhā me te 5 Haratua.

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Atu i Paengawhāwhā ki Pipiri 2023

Ka whakatū Rā Kaiako Anake – Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu rā tāpiri e whā - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka tū te rā kaiako anake tuatahi i waenga i te 24 Paengawhāwhā me te 5 Haratua.

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ WHAKAMĀTAUTAU
Haratua 2023

 

Ka wātea te hukihuki mō ngā paerewa paetae Whakamātau mō te Taumata 1 NCEA, me ngā rauemi marau whai pānga o te New Zealand Curriculum i te pae tukutuku o www.ncea.education.govt.nz

 

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Haratua 2023

Ka tū ngā hui ā-kanohi mō ngā Rōpū Mātanga Marau (ngā SEG) mō ngā marau maha i te marama o Haratua

 

Te Hoahoa anō i Te Marautanga o Aotearoa
TE WHAKATINANATANGA
Pipiri 2023

Ka hoahoatia te tautoko whakatinanatanga mō 2024

NCEA Change Programme Timeline
HOAHOATANGA
Pipiri 2023

Ka tū ngā hui ā-kanohi mō ngā Rōpū Mātanga Marau (ngā SEG) mō ngā marau maha i te marama o Pipiri

NCEA Change Programme Timeline
NGĀ RĀ KAIAKO ANAKE
Whiringa-ā-rangi 2023

Te whakatinanatanga puta noa i te whakahoutanga o te New Zealand Curriculum, te hoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa me te Hōtaka Panonitanga o NCEA. Ka wātea ētahi atu rā tāpiri e whā - e rua hei 2023, e rua hoki hei 2024. Ka te ra tuarua kaiako anake tuatahi i waenga i te 13 me te 24 Whiringa-ā-rangi.