Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
Te whakawhiti kōrero mō te whakatinanatanga o Te Whāriki
2018

Ka tuitui mō He Taonga te Tamaiti: Strategic Plan for Early Learning 2019-2029