2019

Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
Te whakawhiti kōrero mō te whakatinanatanga o Te Whāriki
2019

Ka whakaputaina He Taonga te Tamaiti: Early Learning Action Plan 2019-2029