2024

Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
KA HANGAIA TE HUHUA O NGĀ TAPUTAPU
Atu i Hereturikōkā 2023 ki Huitanguru 2024

Ngā pūkenga reo ā-waha me te reo matatini hukihuki P & PT, te P&PT pāngarau, ka whakaotingia hoki ngā P & PT 


Ngā Tuhipoka

PLD = Professional Learning and Development 

P&PT = Practice and Progress Tools (Kōwhiti Whakapae) 

Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
Ka Kāheti i te anga marautanga katoa
Haratua 2024

Ka mana te whakamahi i te anga katoa o Te Whāriki hei herenga ā-ture

Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
KA HANGAIA TE HUHUA O NGĀ TAPUTAPU
Pipiri 2024

Te whakarewanga o ngā P&PT mō te reo ā-waha me te reo matatini, me te P&PT pāngarau