2025

Te tautoko i te whakatinanatanga o Te Whāriki
KA HANGAIA TE HUHUA O NGĀ TAPUTAPU
2025

Te Arotake i te /P&PT, me te tautohu i ngā hipanga kei mua


Ngā Tuhipoka

P&PT = Practice and Progress Tools (Kōwhiti Whakapae)